Jouw gegevens doen er toe

Privacy statement

Create NEXT / LAB73

 

Bij create NEXT hechten we veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. In dit privacybeleid willen we duidelijk maken hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer je onze diensten gebruikt, inclusief onze website, mobiele applicaties en andere producten en services (gezamenlijk de "Diensten").

  1. Verzamelde informatie:

a. Persoonlijke informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, contactgegevens en andere informatie die je verstrekt bij het registreren voor een account, het indienen van een project of het communiceren met ons via de Diensten.

b. Gebruiksgegevens: We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je onze Diensten gebruikt, zoals je IP-adres, apparaatinformatie, browsertype, toegangstijden en pagina's die je hebt bezocht.

  1. Gebruik van informatie:

a. We gebruiken de verzamelde informatie om onze Diensten te leveren en te verbeteren, inclusief het personaliseren van je ervaring, het verwerken van transacties, het beheren van je account en het communiceren met jou.

b. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om je relevante inhoud, updates, aanbiedingen en promoties te sturen, tenzij je ervoor kiest om dergelijke communicatie niet te ontvangen.

c. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze beleidsregels af te dwingen.

  1. Gegevensbescherming:

a. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

b. We bewaren je persoonlijke informatie alleen voor zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

  1. Delen van informatie:

a. We kunnen bepaalde persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen, zoals betalingsverwerkers en serviceproviders, om de levering van onze Diensten mogelijk te maken.

b. We delen geen persoonlijke informatie met derde partijen voor direct marketingdoeleinden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

  1. Jouw rechten:

a. Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke informatie, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de hieronder verstrekte contactgegevens.

b. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden.

  1. Contact:

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via info@createnext.nl

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1-5-2024 en kan periodiek worden bijgewerkt.